Avrupa Birliğinde Tüketici Örgütlerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimindeki Rolü Çalıştayı - 29 05 2015

Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission TAIEX organizasyonu olan ve “Avrupa Birliğinde Tüketici Örgütlerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimindeki Rolü” Çalıştayı; Gümrük Ticaret Bakanlığı (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) ve Tüketici örgütleri arasındaki işbirliğinin arttırılması ve daha etkin bir PGD sisteminin kurulması amacıyla; 11 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda "Türkiye'de Tüketici Örgütlerinin Organizasyon Yapısı" adlı oturumda TÜKÇEV İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Sn. Özcan PEKTAŞ yaptığı konuşmada özetle;

AB ve Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması hükümlerine göre işlemler yürütülmektedir. Bunun yanı sıra Ülkemizin AB Üyelik sürecinde uzun bir yol kat edildiğini, AB’nin Üyelik sürecinde yıllar sonra bazı ülkeleri Üyeliğe sorun çıkarmadan kısa sürede Üyeliğe aldığı halde Türkiye’nin Üyelik sürecinde diğer ülkelere nazaran daha fazla zorluk çıkarıldığını, RAPEX sisteminden Türkiye’nin AB Üyesi ülke olmadığı gerekçesi ile yararlandırılmadığı,

Ancak, bilhassa Uzakdoğu menşeli ürünlerin AB ülkeleri üzerinden Türkiye’ye ihracında Türkiye açısından yaşanan sıkıntıların göz ardı edilmemesi gerektiğini, 3. Ülkelerden AB ülkelerine gelip transit geçiş yaparak Türkiye’ye gönderilen ürünlerin AB tarafından daha dikkatle incelenmesi ve gümrüklerinde daha hassas davranılması gerektiğini,

Piyasa Gözetimi ve Denetimi konusunda Sivil Toplum Örgütleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da daha yakın işbirliği içerisinde hareket etmeleri hususunda her iki tarafın da daha sıkı işbirliği içerisinde hareket etmelerinde bilhassa tüketicinin sağlığının korunması konusunda katkı sağlayacağını” ifade etmiştir.

Tüketici Örgütlerinin temsilcileri tarafından da piyasa gözetimi ve denetimi(PGD) faaliyetlerine yönelik gerçekleştirebilecekleri katkılara yönelik görüşlerini dile getirmişlerdir.

Avrupa Birliğindeki tüketici örgütlerinin piyasa gözetimi ve denetimindeki rolü ve PGD kuruluşları ile işbirliklerinin incelenmesi, ülke tecrübelerinin aktarılarak iyi uygulama örneklerinden faydalanılması amaçlanan çalıştayda; AB uzmanları tarafından AB’de tüketici derneklerinin konumu, PGD sistemindeki rolü, PGD kuruluşları ile tüketici örgütlerinin işbirliği konularında ülke uygulamaları aktarılmıştır.

Çalıştayda, Bakanlığımız yöneticileri ve görevlileri, Avrupa Birliği uzmanları ve Ekonomi, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Avrupa Birliği Bakanlıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Tüketici Örgütlerinin temsilcileri katılmıştır.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis