ÇEVKO Vakfının düzenlediği “Döngüsel Ekonomi Kongresi”ne vakfımızı temsilen Genel Sekreterimiz Özcan PEKTAŞ katılmıştır. - 05 10 2017

ÇEVKO Vakfı tarafından 5-6 Ekim 2017’de İstanbul Cevahir Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Döngüsel Ekonomi Kongresi”ne TÜKÇEV Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfımızı temsilen Genel Sekreter Özcan PEKTAŞ iştirak etmiştir.

Kongre kapsamında; “AB Döngüsel Ekonomi Paketi”, “Yeni Plastik Ekonomisi”, “İklim Değişikliği ile Mücadelede Döngüsel Ekonominin Önemi”, “Döngüsel Ekonomiye Geçiş için Mali Mekanizmalar” ve “Basın Gözüyle Döngüsel Ekonomi” başlıklı oturumlar düzenlendi. Yerli ve yabancı panelistler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İMER;

“Döngüsel ekonominin Avrupa Birliği tarafından takvime bağlanmış bir eylem planı içinde uygulamaya geçeceğini hatırlatarak, düzenledikleri bu kongre ile yeni bir ekonomik yaklaşım olan döngüsel ekonomi modelini ülke gündemine taşımak istediklerini,

“Döngüsel olmayan bir ekonomide; “Üret! - Kullan! - At!” çizgisini izleyen ürünlerin yaşamı, çöp veya bertaraf tesislerinde son bulur. Sürekli artmakta olan nüfus, kısıtlı doğal kaynaklar ve küresel ısınma gibi büyük çevresel sorunlara yol açan insan faaliyetleri artık işlerin eskisi gibi devam edemeyeceğini, yeni iş yapma modelleri arayışını başlattığını,   

“Doğrusal Ekonomi” yerine,

“Sürdürülebilir Üretim”,
“Sürdürülebilir Tüketim” ve
“Yukarı Dönüşüm” süreçlerini bir çember halinde ele alan
“Döngüsel Ekonomi”

modelinin dünyada sürdürülebilir gelişme için yeni bir yaklaşım olduğunu,

Bu yaklaşımın doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını ve atıkların kaynak olarak değerlendirilmesini öne çıkaran yeni buluşların önünü açarak rekabet avantajı getirebileceğini, yeni iş modelleri, yeni gelir ve istihdam olanakları yaratabileceğini, Tüketicilere daha ucuz, dayanıklı ve kaliteli ürünler sunulmasını teşvik edebileceğini, kıt kaynakların daha dikkatli ve çevreyle uyum içinde kullanılması ve geri dönüşüm suretiyle önemli ekonomik, toplumsal ve çevresel yararlar sağlayabileceğini,

“Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, atıkların önlenmesi, eko-tasarım, tekrar kullanım sayesinde döngüsel ekonominin AB üyesi ülkelerdeki şirketlere 600 milyar Avro, ya da yıllık cirolarının yüzde 8’i mertebesinde net kazanç ve sera gazı salımında yüzde 2-4 aralığında düşüş sağlayacağının hesaplandığını, tekrar kullanım, üretim ve onarım sektörlerinde, örneğin, kullanım dışı kalan cep telefonlarının kolay sökümü sağlanırsa atık haline gelen cep telefonlarından yenilerinin üretilmesi ile ilgili maliyetlerin yarıya inebileceğini, eğer kullanım dışı kalan cep telefonlarının yüzde 95’i toplanabilirse, malzeme üretim maliyetlerinden yılda 1 milyar Avro tasarruf sağlanabileceğini,”

ifade etti.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis