Özel Çevre Koruma Bölgeleri

Göksu Deltası / Mersin

1989 yılında 383 Sayılı Kanun Hükmündeki yasayla yürürlüğe giren Özel Çevre Koruma Bölgeleri; tamamen Milli Park statüsüyle aynı görevleri yürüten fakat planlama yetkisi de verilen koruma tipidir. Ülkemizin doğal ve kültürel varlıklarının korunmasında çok önemli görevler yürüten bu kuruluş, 2011 yılında yeniden yapılandırılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Ayrıca bu kuruluşa, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Doğal Sit Alanları 17.08.2011 tarihi itibari ile dâhil edilmiştir.

Özel Çevre Koruma Bölglerimiz

NoAdıİliİlan YılıAlanı HektarÖzellikler
1GökovaMuğla198857.690Ülkemizin eşsiz körfezlerinden en önemlisi olup, kum köpekbalığının Akdeniz’de tek yavrulama alanıdır.
2Köyceğiz-DalyanMuğla198846.146Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanıdır. Sucul habitatların en geniş yer aldığı bölge 180 kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.
3Fethiye-GöçekMuğla198881.602Bölgede kıyı boyunca küçük koylar ve körfezlerle eşsiz özelliklere sahiptir.
4PataraMuğla-Antalya199018.981Hareketli kum tepeleri ve geniş sahili ve kumulları ile deniz kaplumbağalarının önemli alanı olup, arkeolojik değerlere sahiptir.
5Kaş-KekovaAntalya199025.830Birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanlarına sahip olup, ülkemizdeki tek batık şehir burada bulunmaktadır.
6Göksu DeltasıMersin199022.631Ortadoğu’nun ve Avrupa’nın en önemli sulak alanlarındandır. Nadir ve nesli tehlikede bulunan çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır.
7BelekAntalya199011.179Dünya’da nesli tehlikede olan deniz kaplumbağalarının üreme alanıdır. Bölgede antik kalıntılar ve sahilde büyük bir arkeolojik sit alanı mevcuttur.
8Foçaİzmir19907.138Tarihi ve kültürel zenginliğinin mitolojideki yeri bakımından önemli olan bu yerde, arkeolojik doğa ve mimari değerleri bir bütün olarak yer almaktadır.
9Datça-BozburunMuğla1990144.189Tarihi, doğal, arkeolojik, kentsel, sit alanlarını barındıran yüksek peyzaj değerlerine sahip bir bölgedir.
10PamukkaleDenizli19906.656Kendine has doğal yapısı ve içerisindeki tarihi değerler bakımından Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.
11GölbaşıAnkara199027.394Eymir ve Mogan göllerinin sahip olduğu doğal değerler, 200 civarındaki kuş türü ve 52’si endemik olmak üzere 488 bitki türü önemli kaynak değerleridir.
12IhlaraAksaray19905.434Jeolojik olarak Pliosen devrinde Hasan ve Erciyes dağlarının volkanik hareketleri sonucu oluşan kayaçlarla örtülüdür.
13Tuz GölüAnkara Konya Aksaray2000741.440Kışın kapladığı geniş su alanı ile su kuşları için önemli bir kışlama bölgesi olup A sınıfına giren bir sulak alandır. Türkiye’nin tuz ihtiyacının %70’ini karşılamaktadır.
14UzungölTrabzon200414.912Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü ve içindeki göl ile üstün peyzaj güzelliğine sahiptir.
15Saroz KörfeziÇanakkale Edirne201073.021Su altı zenginlikleri ile jeomorfolojik, peysaj, ekolojik, floristik, biyogenetik özellikleri bulunmaktadır.

 

Linkler:

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

CEVREONLINE | Çevre Bilgi Portalı

Rlinetec | Teknoloji ve Çevre

nationalparksofturkey.com