Geri Dönüşüm Sektöründe Kooperatifçilik ve Atık Toplayıcılarının Rolü Çalıştayı Ankara'da Gerçekleştirildi... - 20 12 2016

20-21 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara Monec Hotel'de gerçekleştirilen çalıştaya TÜKÇEV olarak katılım sağladık. Günümüz dünyasında ekonomik büyüme, teknolojik gelişme, sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışı pek çok çevre sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların başında gelen ise atık sorunu gelmektedir.  Geri dönüştürülebilen atıkların, insan sağlığına zarar vermeden toplanması, depolanması ve geri kazandırılması ciddi bir süreçtir. Bu süreçte atık toplayıcıları önemli bir role sahiptir.

Atık toplayıcılarının sağlıksız ortamlarda gerçekleştirmiş olduğu bu toplama işlemleri için daha düzenli ve sağlıklı koşulların oluşturulması adına  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) ortaklaşa gerçekleştirdiği bu çalıştayla ilk adım atılmış oldu.

Kayıt dışı çalışan atık toplayıcılarının eğitilmesi, sağlık ve emeklilik haklarından yararlanmaları ve düzenli gelir elde etmeleri için bu doğrultuda sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin desteğiyle kooperatifleşme yolunda bu çalıştayda biraraya gelinmiş ve yurt dışındaki iyi uygulamalar incelenmiş ve konuyla ilgili örnekler tespit edilmiştir.

TÜKÇEV olarak katılım sağlamış olduğumuz bu çalıştayın, kayıt dışı çalışan atık  toplayıcıları için fayda ve farkındalığın arttırılması adına maksimum yarar sağlayacağına inanıyoruz.  

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis