TÜKÇEV "İklim Değişikliği ile Mücadelede Marakeşin Kazandırdıkları" Konulu COP22 Marakeş Toplantısına Katıldı... - 06 12 2016

Almanya Büyükelçiliği’nin destek verdiği COP22 Taraflar Konferansı’nın genel değerlendirmesi ve REC Türkiye tarafından yürütülen, “Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliği’ne Yanıtı” Projesi sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması adına 6 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da toplantı yapılmıştır. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı toplantıya TÜKÇEV, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve medya temsilcileri katılım sağlamıştır.

Açılış konuşmalarını REC Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA, Almanya Elçisi Robert DOLGER ve Müsteşar Yardımcısı, İklim Baş Müzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR yapmışlardır. Toplantıda sunumları ile REC Türkiye Direktörü R. Ünal SAYMAN, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Mehrali ECER, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürü Tuğba İÇMELİ ve REC Türkiye Proje Uzmanı Dursun BAŞ katılımcıları bilgilendirmişlerdir.

Mövenpick Otel'de düzenlenen konferansta iklim değişikliği konusunun dünyanın gündemine oturmaya başladığını, dünya liderlerinin terör ve göçten sonra en çok iklim değişikliğini konuştukları  da vurgulanmıştır.

“İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi” konularında Türk iş dünyasının durumunu ise aşağıda yer alan dört ana konuda ele alınarak değerlendirilmiştir.

  • İklim değişikliğinin etkilerini anlama ve farkındalık seviyeleri
  • İklim değişikliği ile mücadelede özel sektörün rolü
  • İlgili sektörlerin gelecek öngörüleri, bu konudaki stratejiler ve eylem planları
  • İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin üstesinden gelme konusunda yürütülen çalışmalar

Türkiye'nin emisyon rakamlarına ilişkin bilgi verilirken, Türkiye'nin yüksek emisyon potansiyelinin olduğunu, bizim de bunları önleyebilmek için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmamız gerektiğini vurgulamışlardır. Yenilenebilir enerjiye ve iklim dostu projelere harcayabilmek için yurt dışı finansmanına Türkiye'nin ihtiyacının olduğunun da altı çizilmiştir.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis