2018 yılı ve öncesine ait Ambalaj Atıkları Belgelendirme Yükümlülüklerinin 2019 yılı içerisinde yerine getirilmesi zorunluluğu devam etmektedir. - 23 01 2019

Değerli Paydaşlarımızın Dikkatine,

Bilindiği üzere Piyasaya Süren İşletmelerimizin piyasaya sürdükleri ambalajlı ürünlerinin Belgelendirme Yükümlülükleri; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili diğer ikincil düzenleme hükümleri gereğince yerine getirilmektedir.

Bu düzenlemelere göre;

1. Piyasaya Süren İşletmeler; bir yıl boyunca piyasaya sürdükleri bütün ambalajlı ürünlere ait toplam yıllık tonaj sorumluluklarını, çalışma yılını takip eden sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar, atikambalaj.csb.gov.tr adresindeki "Atık Ambalaj Yazılımı" üzerinden beyan etmektedirler. Örneğin: Piyasaya Süren İşletmeler; 2018 yılında piyasaya sürdükleri toplam ambalaj atık miktarlarını 2019 yılı Mart ayı sonuna kadar Atık Ambalaj Yazılımı üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.

2. 2019 yılı Haziran ayı sonuna kadar da Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ile yapacakları sözleşmeler ile sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

Bu açıklamalar çerçevesinde; Piyasaya Süren Firmaların 2018 yılı ve öncesine ait yükümlülüklerinin 2019 yılı içerisinde yerine getirilmesi zorunluluğu devam etmektedir.

İşbirliğimizin devamı temennisi ile bilgilerinize sunar, bereketli bir yıl geçirmenizi dileriz.

Saygılarımızla,

NOT: 7153 sayılı Yasa ile Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklikler; (EK MADDE: 11, 12 ve 13) 01.01.2019 tarihinden itibaren ortaya çıkan sorumlulukları kapsamakta olup, Geri Kazanım Katılım Payı düzenlemesi getirmiştir.

Uygulamaya esas olacak ikincil düzenlemeler henüz gerçekleştirilmemiştir.

 

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı

İktisadi İşletmesi

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis