21. Tüketici Konseyine TÜKÇEV'i temsilen Vakıf Genel Sekreterimiz Özcan PEKTAŞ katıldı. - 17 05 2017

Sayın PEKTAŞ Tüketici Sorunları ile ilgili yaptığı değerlendirmede özetle şunları ifade etmiştir.

1. Tüketicinin Sorunlarından birisi Vergiden Vergi alınmasıdır. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’nin getiriliş amacının bazı lüks mallardan alınan KDV’nin tatmin edici olmaması nedeniyle daha fazla vergi alınması düşüncesinden kaynaklandığı,

Ancak ilerleyen süreç içerisinde bu verginin kalıcı hale geldiğini, örneğin ÖTV uygulanan bir mal alındığında 3065 sayılı KDV Kanununun Matraha Dahil Olan Unsurlar Başlıklı 24/b maddesinde  “VERGİ” olması nedeniyle ÖTV tutarı KDV alınacak matraha esas alınarak  vergiden vergi alınması gerçekleştirildiğini ve iki vergi türünün de aynı kaynaktan alındığını,

İstanbul Vergi Mahkemesi’nin Anayasa’ya (2. ve 73. Maddelere) aykırılığı gerekçesi ile yaptığı müracaatın ise  Yüce Mahkemenin 25.12.2014 tarih ve E:2013/48, K:2014/198 sayılı kararı ile reddedildiğini, söz konusu karara aşağıdaki link üzerinden ulaşabileceğini,

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150407-14.pdf

Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar göz önünde bulundurulduğunda ve kayıt dışılıkla mücadelede başarı sağlandıkça VERGİDEN VERGİ alınması uygulamasının ilerleyen süreçte tüketicinin ekonomik çıkarları doğrultusunda vazgeçilmesini ümit ettiğini,

2. Tüketici Hakem Heyetleri tarafından verilen kararlarda uygulama birliğini sağlamaya yönelik uygulamaya konulan Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS)’nin Hakem Heyeti üyelerini tekrar tekrar bilgilendirmesinde fayda olduğunu, Hakem Heyetlerince çok bariz hatalı kararlar alındığını, örneğin; alınan bir ticari/zirai kredi karşılığında finans kurumlarınca alınan bazı ücretlerin iadesi doğrultusunda kararlar alındığını, halbuki bu durumun TÜKETİCİ İŞLEMİ olmadığının açık olduğunu, bu nedenle bıkmadan usanmadan Hakem Heyetlerinin uygulama birliğini sağlamaya yönelik bu hatalı kararlar konusunda bilgilendirmesinde fayda olduğunu, Hakem Heyetlerinin bariz hatalı kararları nedeniyle Tüketicinin ilave harcamaları, ücretleri (Vekalet Ücreti gibi) karşılamak durumunda kaldığını, bu durumun Hakem Heyetlerine olan güveni sarstığını,

3. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın değişik tarihlerde yaptığı FAİZ hakkındaki açıklamalarında oranların düşürülmesi gerektiğini ifade ettiğini,

Tüketicilerin en büyük sorunlarının başında finans sektörü ile yaşanan anlaşmazlıklar oluşturduğunun Bakanlık yetkililerince de ifade edildiği üzere Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda bu sektör ile ilgili şikayetlerin birinci sırada yer aldığını,

Kredi Kartları ile ilgili yaşanan sıkıntıların yıllardır devam ettiğini, sektör temsilcilerinin açıklamalarında yüzdesel değerler verilmek suretiyle sıkıntıların minimal düzeyde gösterilmeye çalışıldığını, halbuki rakamlara bakıldığında Mart 2017 yılı itibariyle 1.941.835 kişinin Bireysel Kredi ve 2.220.398 Kredi Kartı müşterisinin borcu devam eden kişi sayısına ulaşıldığı, hem bireysel, hem de kredi kartı borcu olan kişi sayısının ise 3.038.590 kişi olduğunu, bu rakamın ise problemin büyüklüğünü göstermesi açısından daha büyük önem arz ettiğini,

Yıllardır ifade edildiği üzere KARTLARA LİMİT DEĞİL, ŞAHSA LİMİT uygulamasına geçilmesi gerektiğini, bu durumun tüketicinin daha kontrollü ve bilinçli hareket etmesine katkı sağlayacağını vurguladı,

Tüketicilerin kredi kullanırken sabit faizli kredi kullanması gerektiğini, değişken faizli kredilerin tüketiciler için risk teşkil ettiğini, nitekim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz oranlarının Mayıs/2017 tarihinde 10,13 iken, Haziran/2017 tarihinde 11,29 ve Temmuz/2017 tarihinde 11,87 seviyesine yükseleceğini, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini,

4. Marifetin iltifata tabi olduğunu, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün;

  • 14. eTR Ödülü yarışmasında “Kamudan İş Dünyasına eHizmetler” kategorisinde İRİS Projesi ile birinci olması,
  • Sınır ötesi uyuşmazlıkların çözümü ve uluslararası bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla kurulmuş olan Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı'na (ICPEN) 2008 yılında kendisinin Genel Müdür olarak işbaşında iken Şili’nin dönem Başkanlığında yaptığı müracaat sonrası statü gereği 2 yıl geçtikten sonra Kasım/2010 tarihinde ülke olarak tam üyeliğimizin gerçekleştirildiğini ve  1 Temmuz 2017'den itibaren 1 yıl süre ile ICPEN dönem Başkanlığının Türkiye tarafından yürütülecek olması,

dolayısıyla bu çalışmalarda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederek 21. Tüketici Konseyinin hayırlı olmasını temenni etmiştir.

Tüketici Konseyinde Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı sayın Fatih ÇİFTÇİ tarafından yapılan konuşmaya ait yazılı basında yer alan haberlerden bir örnek aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.milliyet.com.tr/tuketici-konseyi-ankara-da-toplandi-ankara-yerelhaber-2049374/

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis