Ulusötesi Macaristan Toplantısı

TÜKETİCİ VE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜKÇEV)

TÜKETİCİ AKADEMİSİ PROJESİ’NİN

MACARİSTAN ULUSÖTESİ PROJE TOPLANTISINDAYDI

Erasmus+ Programı kapsamında Ana Eylem2 - Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar ve Yetişkin Eğitimi Alanında Sektörler Arası Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği) başlığında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün ‘Tüketici Akademisi’ Projesine Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı proje ortağı olarak destek vermekteyiz.

Proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına yönelik planlar çerçevesinde Macaristan Tüketicinin Korunması Kuruluşu Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság’ın (NFH) ev sahipliğinde Budapeşte’de 17-18 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenen  toplantıya katılmıştır.

Söz konusu toplantıya iştirak eden diğer ortaklar ise Hacettepe Üniversitesi – TÜPADEM, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, İngiliz Eğitim Kuruluşu Docklands Academy London ve Polonya Mesleki Eğitim Kuruluşu olan Aviva Poland’ın temsilcileri olmuştur.

Proje çerçevesinde; tüketicilerin bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamak üzere çeşitli görsel ve işitsel unsurların kullanıldığı, tüketicinin korunması alanında mevcut bilgi birikiminin paylaşılmasının yanı sıra yeni bilgilerin üretilmesi için de uygun ortamın oluşturulduğu bir eğitim platformu olan www.tuketiciakademisi.gov.tr web sitesinin içeriği, ortakların proje çerçevesinde sunmuş oldukları katkılar, hazırlanan eğitici videolar ve sitenin yönetimi gibi konularda bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır. 

Projenin Türkçe’nin yanı sıra Lehçe, Macarca ve İngilizce içerik açısından da geliştirilmesini sağlayacak adımlar üzerinde durulan toplantılar sırasında NFH bünyesinde bulunan ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi çalışmalarında temin edilen ürünlerin test edildiği laboratuarlar da incelenmiştir.

TÜKÇEV Genel Sekreteri Sn.Özcan PEKTAŞ Türkiye'de Tüketicinin Korunması adına yapılan uygulamalar hakkında genel bir bilgilendirmenin yanı sıra özellikle 2003 yılında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile tüketicilerin hak arama bilincinin gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan “Tüketici Hakem Heyetlerinin Mahkeme öncesi çözüm organı olarak bağlayıcı karar verme yetkisinin getirilmesi düzenlemesi olduğu” hususunda açıklamalarda bulunmuştur.  

Kurumsal İletişim Uzmanı Güldem ULUTÜRK'ün yapmış olduğu sunum ile TÜKÇEV'in   tanıtımı yapılarak, Tüketici alanındaki çalışmalarımızdan ve e-öğrenme modülüne TÜKÇEV'in katkıları hakkında bilgiler verilmiştir.

Proje kapsamında TÜKÇEV'in katkıları şunlardır.

 • TRT Türk Televizyonu ve TÜKÇEV işbirliği ile ''BİLMEK GEREK''  TV Eğitim Dizisinden Tüketici ve Tüketicinin Korunması ile ilgili olan 5 Bölümü İngilizce Altyazılı olarak yüklenmiştir. Bunlar;
 1. Ayıplı Mal Nedir?
 2. Ayıplı Malda Tüketicinin Seçimlik Hakları Nelerdir? Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?
 3. Tüketici İşlemi
 4. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri
 5. Konut Finansmanı Sözleşmeleri
 •  Tüketici Hakları 2016 Rehberi
 •  Konut Kredilerinin Dünü Bugünü  Makalesi (İngilizce-Türkçe)
 •  Bankacılık Sektörü Reklam ve İlanları Sunumu
 •  Gıda Takviyeleri Ürünleri Reklamları Sunumu
 • Tüketicinin Korunması ve Tüketici Haklarına İlişkin Bilinç Düzeyi Araştırması Raporu
 • İşletmelerin Çevre Yönetimi ve Duyarlılığının Tüketici Davranışlarına Etkisi Araştırması Raporu

 

online eğitim platformuna eklenmiştir.

Ağustos 2016’da tamamlanması öngörülen proje sayesinde tüketicilerin Türkiye, Macaristan, İngiltere ve Polonya’daki düzenlemeler ve uygulamalar hakkındaki farkındalık düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.

 

Web sitesi adresleri:

Türkçe             : http://tuketiciakademisi.gov.tr/

İngilizce          : http://tuketiciakademisi.gov.tr/en-us

Macarca          : http://tuketiciakademisi.gov.tr/hu-HU

Lehçe              : http://tuketiciakademisi.gov.tr/pl-PLDownload Linkleri


İzleme Linkleri