Açılış Toplantısı

TÜKÇEV'İN DESTEKLEDİĞİ TÜKETİCİ AKADEMİSİ PROJESİ

AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz yıl, Türkiye genelinde Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarına ilişkin faaliyetleri yürütmekte olan Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine Erasmus+ Programını uygulamaya başlamıştı.

Erasmus+ Programı kapsamında Ana Eylem2 - Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar ve Yetişkin Eğitimi Alanında Sektörler Arası Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği) başlığında;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü') ‘Tüketici Akademisi/Consumer Academy Projesi”ne,

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı olarak Proje Ortağı desteği vermekteyiz.

172 proje başvurusu arasından ilk 12’ye girmeye başararak hibe desteği alan projenin ilk geniş katılımlı faaliyeti TÜKÇEV'in katılımıyla 22.01.2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Yurtdışı proje ortakları olarak;

Macaristan Tüketici Otoritesi (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság),

İngiliz Eğitim Kuruluşu (Docklands Academy London),

Polonyalı Mesleki Eğitim Kuruluşu (Aviva Poland)

Yerli ortaklar olarak;

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı TÜKÇEV,

Hacettepe Üniversitesi – TÜPADEM,

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü

Temsilcileri açılış toplantısında hazır bulundular.

Ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı, TÜKODER, Tüketici Hakları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Dayanışma Birliği Derneğinin üyeleri de toplantının diğer katılımcılarını oluşturdular.

Açılış konuşmaları ve ortakların kendilerini tanıtmalarını müteakip, proje çerçevesinde hayata geçirilmesi öngörülen Consumer Academy Projesinin temel olarak,

Tüketicilerin bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamak üzere çeşitli görsel ve işitsel unsurların kullanıcı profillerine uygun olarak sınıflandırıldığı,

Farklı kullanıcı profillerine mensup kişilerin siteyi kullanım amaçları çerçevesinde diğer kullanıcı gruplarıyla iletişim ve etkileşim halinde bulunduğu,

Söz konusu iletişim sayesinde tüketicinin korunması alanında mevcut bilgi ve birikimin paylaşılmasının yanı sıra yeni bilgi üretilmesi için de uygun ortamın oluşturulduğu,

Bu bilgilerin de en verimli iletişim kanalları vasıtasıyla kitlelere ve özel olarak odaklanılan yurt içi ve yurt dışı paydaşlara aktarıldığı çevrimiçi bir eğitim platformu olduğu,

hususları dile getirildi.

Daha sonra ise ortakların görev ve sorumlulukları, bütçe, faaliyet planı ve program kuralları gibi konularda teknik detaylar ele alındı.

2014 Eylül – 2016 Ağustos döneminde uygulaması öngörülen projenin tamamlanmasının ardından kurulacak olan eğitim platformunun içerik, tasarım ve kalite yönünden Türk ve yabancı ortakların katkılarıyla geliştirilmeye devam edileceği ifade edildi.Download Linkleri


İzleme Linkleri