Atık Yönetimi Yönetmeliği 2 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete'de Yayınlandı. - 07 04 2015

"Atık Yönetimi Yönetmeliği" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel Esaslarda;

Doğal kaynak ve enerji kullanımının azaltılmasına yönelik olarak geri kazanılmış ürünlerin kullanımının özendirilmesi esastır.

Atıkların, Bakanlıkça belirlenen esaslar dışında farklı bir yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır.

Belediyelere ise "Belediye atıklarının hacminin azaltılması, kısmen enerji veya maddesel geri kazanımının sağlanması ve nihai bertarafı amacıyla çevre ile uyumlu fiziksel, kimyasal, biyolojik veya termal teknolojilerin kullanılması esastır." denmektedir.

Resmi Gazetede 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı yayınlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Yönetmeliği"; atık yönetimi uygulamasında bir çok yenilik getirecektir.

 

 • Maden kazılarından kaynaklanan atıklar
 • Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları
 • Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar
 • Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar
 • Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar
 • Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar
 • Ahşap Koruma Atıkları
 • Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar
 • Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
 • Petrol Rafinasyon Atıkları
 • İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar gibi atıkların yönetimi ile ilgili hususlar içermektedir.

 

Ayrıca; ilk defa bu yönetmelikle beraber "Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu" tanımlanarak, üreticilerin sorumlulukları arttırılmıştır.

Genişletilmiş üretici sorumluluğu: Ürünlerin piyasada serbest dolaşımından ödün vermeden kaynakların etkin kullanımı amacıyla onarım, yeniden kullanım, parçalama ve geri dönüştürme işlemleri de dahil olmak üzere hayat süreleri boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan ve bu kullanımı kolaylaştıran tasarımı, üretimi ve satışı desteklemede kullanılacak yöntemlerden birinin kullanıldığı sorumluluğu, olarak tanımlanmıştır.

Resmi Gazete: 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ni buradan indirebilirsiniz...

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis