Başkanın Mesajı

Doğal dengelerin bozulduğu, küresel ısınmanın tehdit ettiği, doğal kaynakların insafsızca sömürüldüğü dünyamızda, çıkarcı ve bencil yaşama son vermekle, gelecek nesillerin emanetine ihanet etmemiş olacağız.

Barışa, kalkınmaya, insan haklarına, adalet anlayışına, çevreye duyarlılığımızla, aldatılmaya, açlığa, sefalete, kirliliğe, çölleşmeye, doğal kaynakların sömürülmesine karşı mücadele azmimizle, çevreyi koruyarak kullanan sorumlu tüketicilerden oluşan bir toplum hedefiyle, yola çıkıyoruz.

Aynı amaçlarla yollara düşen, kamu kurumlarımıza, özel sektörümüz ve sivil toplum örgütlerimize başarılar dileriz.

Arz ettiğimiz duygularla saygılarımızı sunuyoruz.


İsmail BACACI
Yönetim Kurulu Başkanı