Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2018-2022) Stratejik Planı Çalışması Dış Paydaş Çalıştay Toplantısına TÜKÇEV olarak katılım sağladık... - 04 04 2017

Çalıştayda, Bakanlık Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet BARCA açılış konuşmalarını yaparak misyon,vizyon ve staratejik amaçlar hakkında görüşlerini dile getirdiler.

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Sadi KIZIK'ın katılımlarıyla, vizyon ve misyon değerlendirmelerinin yanı sıra Bakanlığın amaç ve hedefleri bazında öncelikleri için analiz çalışmaları gerçekleştirildi.

2018-2022 Stratejik Plan çerçevesinde gerçekleştirilen Dış Paydaş Çalıştayı'na farklı sektörlerden katılımlar sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın güçlü ve zayıf yönlerinin tartışıldığı, fırsat ve tehditlerin ele alındığı faydalı bir çalıştay gerçekleştirildi.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis