Çocuk ve Medya Hareketi Başladı... - 19 06 2013

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı olarak Çocuk ve Medya Hareketi'ne katıldık. Kurulduğumuz günden bu yana sağlıklı bir çevrenin öznesinin yetişmiş, çevre bilincini edinmiş ve çevresine duyarlı bireyler olduğunu belirten Vakıf Başkanımız Beyhan ASLAN; "Böyle bir toplum inşa etmek istiyorsak öncelikli hedefimiz çocuklarımız olmalıdır. O yüzden bu oluşumu başlatanları ve destekleyen tüm tarafları gönülden kutluyor ve destekliyorum. Çocuk ve Medya Hareketi'nin ülkemize ve çocuklarımıza faydalı olacağına inanıyor ve diliyorum" dedi.

Çocuk ve Medya Hareketini destekleyen sivil toplum kuruluşları arasında TÜKÇEV'in yanı sıra Çocuk Vakfı, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı, Türk Psikologlar Derneği, Pedagoji Derneği ve Açık Yapım gibi kuruluşlar da bulunmakta. Çocuk ve Medya Hareketi ile ilgili güncel gelişmeleri wwww.cocukvemedyahareketi.org sitesinden takip edebilirsiniz.

Çocuk Vakfının önderliğinde başlatılan "Çocuk ve Medya Hareketi" dolayısıyla 14-15 Kasım tarihinde İstanbul'da 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi yapılacağı açıklandı.

Kongre öncesinin tüm birikimiyle İstanbul Çocuk ve Medya Bildirgesi’ni yazmayı hedeflediklerini belirten Çocuk ve Medya Hareketi, resmi web sitelerinde başlatmış oldukları hareketi ayrıntılı bir biçimde açıkladı.

Çocuk ve Medya Hareketi

Bugünlerde birileri çocuklarımızla çok ilgileniyor. Her gün çocuklarımızla buluşuyor. Onlara hikayeler anlatıyor. Yol gösteriyor. Çocuklarımız da onları büyük bir dikkatle dinliyor ve seviyor. Onlara güveniyor. Hatta örnek alıyor. Fakat bizler onları yeterince tanımıyoruz. Ama onlar hep yakınımızda, içimizde, evimizin baş köşesindeler…

Onun adı medya ve çocuklarımızı bizim yerimize yetiştirmek için hazır bekliyor. Fakat biz daha fazla beklemiyoruz. Artık harekete geçtik. Çünkü medyanın çocuklarımızın üstündeki büyük etkisini görüyoruz. Medya bombardımanının farkındayız. Biliyoruz ki büyük ve güçlü medya teknolojisi karşısında çocuklarımız küçük ve savunmasız. Biz çocuklarımızı korumak istiyoruz. Ama çözümün sadece yasaklar koymaktan geçmediğini de iyi biliyoruz. Başta medya okuryazarlığı olmak üzere çocuklarımızın çoklu okur yazarlıklarını geliştirmek, toplum olarak bilinçlenmek ve çocuklarımızın mümkün olan en sağlıklı şekilde yetişmesini sağlamak için gereken her şeyi yapmaya hazırız. Bu amaçla bir araya geldik ve harekete geçiyoruz!

Çocuk ve Medya Hareketi Nedir?

Çocuk ve Medya Hareketi hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çocuklarımızı medyanın olumsuz etkilerinden korumak ve onların medyanın olumlu etkilerinden fazlasıyla yararlanmalarını sağlamak amacıyla atılan ilk adımın, ortaya koyulan ilk örgütlü çabanın adı.

Çocuk ve Medya Hareketine Çağrı

Bu ülkenin vatandaşları, ailenin bireyleri, toplumun ve her türlü sivil toplum kuruluşunun üyeleri olarak, kamunun da desteğiyle, geleceğimizi ve çocukları medyanın olumsuz etkilerinden korumak ve çocuklara medya karşısında yetki verecek bir medya okuryazarlığına öncülük etmek amacıyla Çocuk ve Medya Hareketi’ni hep birlikte başlatıyoruz.

Çocuk ve Medya Hareketi kapsamında, medya profesyonellerini, eğitimcileri, anneleri, babaları ve çocukları, kısacası herkesi medya okuryazarlığının ve çoklu okuryazarlıkların gönüllü öğretmenleri olarak harekete geçmeye çağırıyoruz.

Çocuk ve Medya Hareketinde Neler Olacak?

Çocuk ve Medya Hareketi çerçevesinde biz çocukları medyanın olumsuz etkilerinden korumak ve çocuklarımızı medya karşısında yetkilendirmek için gereken her şeyi yapmaya hazırız. Öncelikle topluma çocuk ve medya bilinciyle medya okuryazarlığı becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunun mümkün olmasını sağlamak için çalışmaya başlıyoruz.

Ama yapacaklarımız bununla sınırlı değil. Çocuk ve medya konusunda herkesi bilinçlendirmek için kararlıyız. Şehir, kasaba, köy demeden, ülkemizin her bölgesinde etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bilgilendirecek kaynaklar üretmeyi amaçlıyoruz. Çocuk ve Medya Hareketi’ni her kalpde, her zihinde ve ülkemizin her köşesinde başlatmak istiyoruz.

Çocuk ve Medya Hareketi'nin Amacı

Çocuk ve Medya Hareketi’nin amacı, çocuklarımızı, medyanın olumsuz etkilerinden korumak, olumlu etkilerinden fazlasıyla yararlanmalarını sağlamak ve bu konuda gereken bilinci oluşturmak. Daha yalın bir ifade ile ifade etmek gerekirse, amacımız Türkiye’de medya okuryazarlığı hareketini başlatmak ve gerçekleştirmek. Bu amaca ulaşmak için çocuklarımıza medya okuryazarlığı becerilerini; medya mesajlarına bilinçli ve etkili bir şekilde erişmeyi, yine bu mesajları eleştirel bir gözle analiz etmeyi ve değerlendirmeyi ve yaratıcı, duyarlı ve sorumlu bir şekilde kendi mesajlarını kendilerinin oluşturabilmesini öğretmemiz gerekiyor. Bunun yolu da medya okuryazarlığı eğitiminden geçiyor.

1.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

Tek başına somut çözüm arayışları yeterli değil. Çocuk ve Medya bilincinin oluşması için gereken düşünsel alt yapının oluşturulması, stratejilerin belirlenmesi de en önemli amaçlarımızdan biri. Bu amaca ulaşmak için de Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 belgesini hazırlamaya başladık. 14-15 Kasım 2013 tarihinde I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’ni düzenleyeceğiz. Böylece Çocuk ve Medya Hareketi’nin çözüm stratejilerini ve düşünsel alt yapısını hep birlikte oluşturmayı planlanıyoruz. Öncelikle çocukların da görüş bildirmek üzere katılımcı olacağı ve çocuk ve medya konusuyla ilgili tüm tarafların katılımının hedeflendiği bu kongrede, ortaya çıkacak stratejinin Çocuk ve Medya Hareketi’nin ilerlemesi yönünde en önemli alt yapıyı oluşturacağını öngörüyoruz.

Web Site: www.cocukvemedyahareketi.org

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis