Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen “SIFIR ATIK PROJESİ” tanıtım törenine katıldık. - 26 09 2017

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın  himayesinde gerçekleştirilen;

SIFIR ATIK PROJESİ” tanıtım törenine TÜKÇEV Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfımızı temsilen Genel Sekreterimiz Özcan PEKTAŞ ve Yerel Yönetimler Uzmanlarımız  Görkem BERKMEN ve Elmas ŞEN iştirak etmişlerdir.

Sıfır Atık Projesi  ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde; atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor.

Toplantıya; milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının başkanları, üniversite rektörleri, akademisyenler, belediye başkanları, sivil  toplum temsilcileri, medya mensupları ve iş dünyasından temsilciler iştirak etti.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde; atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi öncelikle kamu kurumlarında, daha sonra tüm Türkiye’yi kapsayacak bir eylem planı içeriyor.

Sıfır Atık Projesi'nin 2018 itibarıyla aşamalı olarak kamu kurumları, havaalanları, alışveriş merkezleri, siteler, üniversiteler, hastaneler ve büyük iş yerlerinde uygulanması hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ yaptığı konuşmada özetle; 

“ Günümüzde insanoğlunu ve tüm dünyayı meşgul eden bir çevre kavramı olduğunu, geçtiğimiz yıl çevre ile ilgili dünyada yapılan toplantı sayısı on iki,  çevrenin korunması, çevre bilincinin yükseltilmesiyle ilgili tüm insanlar artık teyakkuz halinde, önceleri çok az üretip çok az tüketen, dünyayı az kirleten, özellikle sanayi devriminden sonra çok üretmeye başlayınca çok tüketmeye başlandığını, buna bağlı olarak çevrenin de tahrip edildiğini,  insanların göçler neticesinde büyükşehirlerde toplanmasıyla birlikte tüketimde meydana gelen artışa bağlı ortaya çıkan atıklarını tabiata verdiklerinde ise tabiatta müthiş tahripkâr bir ortam olmaya başladığını,

Toprak seviyesinde ısının bir derece arttığını, bu ısının üçe, dörde çıktığında ise dünyanın yaşanmaz bir gezegen olacağını, bu felaketten kurtulmak için bizim dışarıya attığımız atıkları böyle projelerle değerlendirip tabiatı tahrip etmemek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu,

Çevrenin kendilerine bir emanet olduğunu, “Kadim medeniyetimizde emanet kavramı var. Aslında zaman bize bir emanet, canlarımız bize emanet, ama emanetin en başında çevre de bize emanet, çevreyi emanet olarak görüp ona uygun davranmamız gerektiğini, bugün medeni geçinen ülkelerin çevre konusunda üzerine düşen görevleri yapmadıklarını, kendilerine toz kondurmadıklarını,

Dünyayı kirleten ülkeler sıralamasında Çin ve Hindistan %50 ile ilk sıralarda olduğunu, sonrasında ’er ile Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkelerinin, Türkiye’nin kirletme oranının ise 0,7 olduğunu,

Katı atıkların ayrıştırılması ile ilgili tesislerimizin nüfusumuzun %62’sine hitap ettiğini, 

Hava kalitesi izleme hizmeti ağı bakımından 81 İlimizde 253 yerde 24 saat tüm ülkemizdeki hava kalitesini izlediklerini,

277 limanımızda Gemi atık alım tesislerimizin olduğunu, deniz kirliliği önleme amaçlı 276 yerde tesis bulunduğunu, gürültü haritaları çıkartıldığını, 2019’a kadar Türkiye’nin her bir köşesindeki haritaları çıkarılacağını, Bakanlık olarak kirletici vasfı yüksek olan 267 tesisin 606 bacasını yedi yirmi dört takip ettiklerini,  Mavi Bayraklı plaj sayımızı 454’e çıktığını ve sayı bakımından dünya 2.’si olduğumuzu,

Bütün bu çalışmalar neticesinde 2012, 2014, 2016 yılında ozon tabakasını koruma onur madalyasını Türkiye’nin  aldığını,

SIFIR ATIK projesinin ilk uygulamasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet binasında başlatıldığını, “4 aylık çalışmalarda 45 ton kağıt, 11 ton plastik, 2,5 ton cam, 1 ton metal ve 60 ton değerlendirilebilir atık ayrıştırıldığını, sadece kağıtların ayrıştırılması ile 766 tane ağacı kesilmekten kurtardıklarını,  8 ton sera gazı salınımını azalttıklarını,   165 varil petrol kullanımını ve 4 ton cevher kullanımını da engellemiş olduklarını,”

İfade etmişlerdir.

Sayın Emine ERDOĞAN yaptığı konuşmada özetle;

Kamu kurumlarında uygulanmaya başlanan ve tüm Türkiye’de yaygınlaşması amaçlanan sıfır atık projesinin sadece bir çevre duyarlılığı çalışması olmadığını, aynı zamanda insanlığın geleceği adına bir sorumluluk vazifesi olduğunu,

Bize emanet edilen tabiatın gelecek nesillere devredebilmek boynumuzun borcudur. Kimyasalların çevremizi kuşattığı, doğallığın nostaljik bir nesne haline geldiği günümüzde insanoğlunun attığı her adımın yer kürenin dengesini bozduğunu,  atıkların  toprağa, suya, havaya,  tüm canlılara zarar verdiğini,

Dünya Bankası raporlarına göre yılda 1.3 milyar ton evsel atık miktarının, 2025 yılında 2.2 milyar tona ulaşmasının  beklendiğini,  üretim için harcadığımız çaba kadar tükettiklerimizin oluşturduğu atıkları bertaraf etmek için uğraştığımızı, çevre yönetiminin tüm dünyanın en büyük sorunu haline geldiğini,  sürdürülebilir kalkınmanın ancak atıkların kontrolüyle mümkün olduğunu,  zira atıkların kılık değiştirmiş enerji kaynakları olduğunu ve tüketimi üretime dönüştürmesi gerektiğini, bu konuda bireysel bilinç kadar kurumsal kararlılığın önem arz ettiğini, sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması, sıfır atık farkındalığının dalga dalga evlere de yaygınlaşmasını,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bu çalışmayı etkin bir şekilde başlattıklarını, Çevre ve şehircilik Bakanlığı öncülüğünde bir sistem kurduklarını ve  “TABİATI BEKÇİYLE DEĞİL, BİLİNÇLE KORUYACAĞIZ” dedi.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis