Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi. - 02 01 2020

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 31 ARALIK 2019 TARİH VE 30995 SAYILI 4. MÜKERRER RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK 01 OCAK 2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

2872 sayılı Çevre Kanununun EK-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden

Ø  Poşetler için satış noktalarından

Ø  Diğer ürünler için piyasaya sürenlerden / ithalatçılardan

Tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine  ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ayrıntıları ekli Yönetmelikte yer almakta olup Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı ödeme yükümlülüğü 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren söz konusu ürünlerin yurt içinde piyasaya arz edilmesi/ithalatın gerçekleşmesi ile başlar.

GEKAP Yönetmeliğine ve 1 sayılı listeye ulaşmak için tıklayınız...

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis