Hakkımızda

Sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir yaşam birlikteliğinin önem arzettiği çağımızın gelişmiş demokrasilerinde bütün yurttaşlar birer tüketicidirler. Toplumun rasyonel, bilinçli tüketicilerden oluşması, çevrenin korunmasının en büyük teminatıdır. Tüketicinin, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının yanında, çevreyi korumak ve doğal kaynakları ölçülü tüketmek gibi sorumlulukları vardır.

Tüketicinin korunmasına ilişkin hukuki mevzuat, tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını düzenler. Çevre hukukunun da hedefi, çevrenin kirletilmesinin ve doğal kaynakların ölçüsüzce tüketilmesinin önüne geçmek, tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamaktır. Tüketici hakları ile çevrenin korunması sorumluluğu kavramlarını birlikte değerlendirmek, bireyin ve toplumun hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkeler düzeyinde tüketici hak ve sorumlulukları ile çevreyi koruma bilincine ulaşmak amacıyla Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfını kurduk.

Tüketici hakları ile çevrenin korunmasına ilişkin küresel mutabakat tartışılamaz. Uluslararası, ulusal ve gerekse yerel ölçekte kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin varlığı, konunun hayati öneminin göstergesidir. Bu sorunlarla ilgilenmek bir avuç insanın hobisi için değil, bütün insanlık için sorumluluktur, zorunluluktur.

Vakfımızın hedefi aynı amaçla göreve talip olan kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile rekabet değil, birlikte yol yürüme, hukuki ve fiili engelleri aşma, hedefe birlikte ulaşmak olacaktır. Halkımızın refah düzeyi ve yaşam kalitesini yükseltmek, sağlıklı bir çevrede yaşatmak hedefinde, ortak akıl ve bilim ilkemizdir. Bu bağlamda, kamu kurumları (bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, eğitim kurumları), özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile her türlü girişime ve ortak projelerde çalışmaya hazırız.

Sosyal sorumluluk anlayışı ile Vakfımızın amacı doğrultusunda insanımızın hizmetindeyiz.

Doğal dengelerin bozulduğu, küresel ısınmanın tehdit ettiği, doğal kaynakların insafsızca sömürüldüğü dünyamızda, çıkarcı ve bencil yaşama son vermekle, gelecek nesillerin emanetine ihanet etmemiş olacağız. Barışa, kalkınmaya, insan haklarına, adalet anlayışına, çevreye duyarlılığımızla, aldatılmaya, açlığa, sefalete, kirliliğe, çölleşmeye, doğal kaynakların sömürülmesine karşı mücadele azmimizle yola çıkıyoruz. Aynı amaçla yollara düşen kamu kurumlarımız, özel sektörümüz ve sivil toplum örgütlerimize başarılar dileriz.