Kalite ve Çevre Politikamız

Çevrenin korunması, çevre bilincinin oluşturulması, tüketicilerin ambalaj atıkları hakkında bilgilendirilmesi ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla ambalaj atıklarının geri kazanım yöntemlerinin geliştirilmesini hedefleyen Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi; Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasında katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

TÜKÇEV İktisadi İşletmesi; Türkiye’de ekonomik açıdan değerli ambalaj atıklarının değerlendirilebilmesi ve sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin uygulanabilmesi için;

  • Ambalaj atıkları geri kazanım sisteminin oluşturulmasında etkin rol oynamak ve katkıda bulunmayı,
  • Ambalaj piyasaya süren sanayi kollarının yasal yönetmelik çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeyi,
  • Yasal yönetmelik çerçevesinde, öncelikle çevre bilinci ve geri kazanım konularında yaygın tanıtım, bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapmayı,
  • Kaynağında ayrı toplama, ayırma ve geri dönüşüm uygulamalarının gelişip yaygınlaşması için yerel yönetimler ile işbirliği yapmayı,
  • Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması ve taşınması ile ilgili ambalaj atıkları yönetim planlarının hazırlanmasında ilgili kurumlara destek vermeyi,
  • Ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili mevcut çalışmalara katılarak ilgili paydaşlara danışmanlık ve teknik destek sağlamayı,

temel ilke edinmiştir.

Tüm faaliyetleri yürütürken sahip olduğumuz kalite ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi, atık yönetimi konusunda ilgili tüm mevzuatlara uyulması, TÜKÇEV İktisadi İşletmesi bünyesinde çevre kirlenmesinin önlenmesi için gerekli tüm faaliyetlerin planlanıp gerçekleştirilmesi, piyasaya sürenlerimizin memnuniyetinin yükseltilmesi için gerekli tüm faaliyetlerin yapılması, TÜKÇEV İktisadi İşletmesi hedeflerinin sürekli takibi ve geliştirilmesi ve Kalite ve Çevre Politikamızın tüm çalışanlar ve halkın erişimine açık olması ile sürdürülebilir başarının sağlanması taahhüdümüzdür.Yetki Belgeleri