Kapanış Toplantısı

TÜKETİCİ AKADEMİSİ PROJESİNİN KAPANIŞ VE TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen Tüketici Akademisi projesinin kapanış toplantısı niteliği taşıyan son sınır ötesi toplantısı,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 10 Ağustos 2016’da Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya proje ortaklarından Polonya’dan Aviva Poland, İngiltere’den Docklands Academy London, Türkiye’den Hacettepe Üniversitesi – TÜPADEM, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı ve Ankara Ticaret İl Müdürlüğünün temsilcileri katılım gösterdi.

Projesi sahibinin ve ortaklarının proje faaliyeti süreçlerine ilişkin karşılıklı bilgi ve doküman paylaşımının gerçekleştirildiği kapanış toplantısının akabinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ’nin katılımı ile proje toplantısının yaygınlaştırılması ve kamuoyuna resmi tanıtımının yapılması amacıyla düzenlenen tanıtım toplantısı da 11 Ağustos 2016’da JW Marriot otelde gerçekleştirildi. Toplantıya özel sektör, kamu ve STK çalışanı olmak üzere yaklaşık 500 yerli ve yabancı katılımcı iştirak etti. Sayın Bülent TÜFENKCİ’nin tüketicinin korunması alanında yaşanan son gelişmeler ve proje içeriği hakkındaki konuşması ile başlayan toplantı esnasında, eğitim portalı ve portal üzerinde aynı amaçla yer alan eğitici videoların bir kısmı kamuoyu ile paylaşıldı.

31.08.2016’da resmi olarak tamamlanacak olan proje kapsamında ortaya konulan çıktılar, proje ortaklarının yürütecekleri çalışmalar aracılığı ile güncel tutulacak ve zenginleştirilecektir.Download Linkleri


İzleme Linkleri