Logomuz

Tasarımda kullanılan renkler global olarak tüketicive çevreyi anlatmakta kullanılan renklerdir.

Tasarımda üretim, tüketim ve çevre iç içe bir bütünün parçaları olarak değerlendirilmiş ve bu imgeye yansıtılmıştır.

  • Doğal Çevre
  • Tüketici
  • Sanayi ve Üretim

Logolarımız