Özel Çevre Koruma Bölgeleri


Göksu Deltası / Mersin

1989 yılında 383 Sayılı Kanun Hükmündeki yasayla yürürlüğe giren Özel Çevre Koruma Bölgeleri; tamamen Milli Park statüsüyle aynı görevleri yürüten fakat planlama yetkisi de verilen koruma tipidir. Ülkemizin doğal ve kültürel varlıklarının korunmasında çok önemli görevler yürüten bu kuruluş, 2011 yılında yeniden yapılandırılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır.

Ayrıca bu kuruluşa, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Doğal Sit Alanları 17.08.2011 tarihi itibari ile dâhil edilmiştir.


Özel Çevre Koruma Bölgelerimiz

No Adı İli İlan Yılı Alanı / Hektar Özellikler
1 Gökova Muğla 1988 57.690 Ülkemizin eşsiz körfezlerinden en önemlisi olup, kum köpekbalığının Akdeniz’de tek yavrulama alanıdır.
2 Köyceğiz-Dalyan Muğla 1988 46.146 Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanıdır. Sucul habitatların en geniş yer aldığı bölge 180 kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.
3 Fethiye-Göçek Muğla 1988 81.602 Bölgede kıyı boyunca küçük koylar ve körfezlerle eşsiz özelliklere sahiptir.
4 Patara Muğla-Antalya 1990 18.981 Hareketli kum tepeleri ve geniş sahili ve kumulları ile deniz kaplumbağalarının önemli alanı olup, arkeolojik değerlere sahiptir.
5 Kaş-Kekova Antalya 1990 25.830 Birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanlarına sahip olup, ülkemizdeki tek batık şehir burada bulunmaktadır.
6 Göksu Deltası Mersin 1990 22.631 Ortadoğu’nun ve Avrupa’nın en önemli sulak alanlarındandır. Nadir ve nesli tehlikede bulunan çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır.
7 Belek Antalya 1990 11.179 Dünya’da nesli tehlikede olan deniz kaplumbağalarının üreme alanıdır. Bölgede antik kalıntılar ve sahilde büyük bir arkeolojik sit alanı mevcuttur.
8 Foça İzmir 1990 7.138 Tarihi ve kültürel zenginliğinin mitolojideki yeri bakımından önemli olan bu yerde, arkeolojik doğa ve mimari değerleri bir bütün olarak yer almaktadır.
9 Datça-Bozburun Muğla 1990 144.189 Tarihi, doğal, arkeolojik, kentsel, sit alanlarını barındıran yüksek peyzaj değerlerine sahip bir bölgedir.
10 Pamukkale Denizli 1990 6.656 Kendine has doğal yapısı ve içerisindeki tarihi değerler bakımından Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.
11 Gölbaşı Ankara 1990 27.394 Eymir ve Mogan göllerinin sahip olduğu doğal değerler, 200 civarındaki kuş türü ve 52’si endemik olmak üzere 488 bitki türü önemli kaynak değerleridir.
12 Ihlara Aksaray 1990 5.434 Jeolojik olarak Pliosen devrinde Hasan ve Erciyes dağlarının volkanik hareketleri sonucu oluşan kayaçlarla örtülüdür.
13 Tuz Gölü Ankara Konya Aksaray 2000 741.440 Kışın kapladığı geniş su alanı ile su kuşları için önemli bir kışlama bölgesi olup A sınıfına giren bir sulak alandır. Türkiye’nin tuz ihtiyacının %70’ini karşılamaktadır.
14 Uzungöl Trabzon 2004 14.912 Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü ve içindeki göl ile üstün peyzaj güzelliğine sahiptir.
15 Saroz Körfezi Çanakkale Edirne 2010 73.021 Su altı zenginlikleri ile jeomorfolojik, peysaj, ekolojik, floristik, biyogenetik özellikleri bulunmaktadır.


Download Linkleri


İzleme Linkleri