Resmi Gazete'de 30735 sayılı Geri Kazanım Payı Beyannamesi Genel Tebliği yayımlandı. - 04 04 2019

Değerli Paydaşlarımız;

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 04 Nisan 2019 tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazete'de; "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Tebliği" yayımlandı.

Tebliğ ile "Plastik Poşetler için ödenecek Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)  beyanı ve tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar" belirlendi .

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği'ne aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bağlantı : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190404-4.htm

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis