Sit Alanları


Acarlar Longozu / Karasu - Sakarya

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi olayların gerçekleştiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar sit alanı olarak tarif edilmektedir.

1983 yılında yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ülkemizde korunması gereken alanlar çeşitli SİT statüleri ile korumaya alınarak çok önemli çalışmalar yapılmıştır.

Arkeolojik, doğal, kentsel ve tarihi SİT statüleri ile korumaya alınan ve derecelendirilen alanlar sayesinde bu önemli varlıklarımız önemli ölçüde korunmuştur.

SİT ilan edilen alanların bir kısmı Milli Parklar ve benzeri koruma statüleri ile Özel Çevre Koruma bölgeleriyle büyük oranda çakışarak koruma çalışmalarını ayrıca pekiştirmiştir. SİT Alanları ile ilgili çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

  • 10.132 Arkeolojik Sit
  • 1.272 Doğal Sit ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmiştir. )
  • 436 Diğer sit alanları ( Üst üste sit alanları )
  • 248 Kentsel Sit
  • 153 Tarihi Sit
  • 31 Kentsel Arkeolojik Sit
  • Toplam 12.272 Adet


Download Linkleri


İzleme Linkleri