Sorumluluk

“Bilinçli tüketici güvenli geleceğin teminatıdır” ilkesiyle, çalışmalarının odağına tüketiciyi koyarak doğal yapının ve çevrenin korunmasını hedefleyen Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), çalışma platformlarına medyayı da ekledi. Tüketici ve çevre konusunun tüm paydaşları arasında bir iletişim köprüsü olmayı hedefleyen “Sorumluluk” dergisi yayın hayatına başladı. Mart’ta ilk sayısı yayınlanan Sorumluluk dergisi, üç aylık periyotlarda çıkacak.

Tüketici ve çevrenin taraflarını oluşturan bakanlıklar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, meslek odaları ve STK’lardan oluşan geniş bir yelpazede ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilen Sorumluluk dergisi, kaynakların giderek azaldığı dünyamız için yapılması gerekenler konusundaki sorumlulukları bir kez daha hatırlatıyor.

TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan, “Neden, Niçin Sorumluluk?” başlıklı yazısında bunu; “Genel tüketici hakları ile çevresel hak ve sorumluluğu kendisine amaç edinen vakfımızın üç ayda bir çıkaracağı dergimizin adını ‘Sorumluluk’ koymakla bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, kamu ve özel sektör kurumlarının ‘Sorumluluk’ duyguları konusundaki heyecanları hep canlı kalsın istedik.

Bedenen ve ruhen sağlık içinde, güvenilir ve sürdürülebilir bir yaşam için; her türlü hakkımızın ve sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Hakkın konu edildiği her olayda sorumluluk yükü omuzlarımızdadır. Çünkü biliyoruz ki; sorumsuzların da sorumlusu olmak, sorumluların görevidir. Bu nedenledir ki adımız; Sorumluluk…” satırlarıyla açıklıyor.

Bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve kurumların her türlü bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek vermek üzere söz konusu projelere sayfalarını açan Sorumluluk, tüketici ve çevre konusundaki yurt içi ve dışındaki gelişmeleri de sayfalarına taşıyor. Sorumluluk tüketicinin bilinçlendirilmesi ve çevrenin korunmasında ilgili tarafların çalışmalarına da yer verirken, röportaj ve sohbet konuklarıyla da farklı konuları konuşuyor, sıkıcılıktan uzak bir dille okuyucularına aktarıyor.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi eski Genel Müdürü Özcan Pektaş, her sayıda uzman gözüyle tüketici konularındaki yazılarıyla tüketicinin en yakın dostu olmaya devam edecek, siyasetçi kimliğinin ötesinde Türkçe’ye hâkim olmasıyla da tanınan yazar, senaryo danışmanı, çok sayıda Türk müziği eserinin sahibi Dr. Yılmaz Karakoyunlu keyif veren bir sohbet tadındaki yazılarıyla bağımlılık yapacak.

Barış Koca’nın objektifinden ise “Doğa’nın Gör Dedikleri”ne tanıklık edecek Sorumluluk okurları…Yayın Download Linkleri