T.C. Anayasası ve Çevre

Kanun No :  2709
Kabul Tarihi :  7 Kasım 1982
Yayını :  9 Kasım 1982 tarih ve 17863 Mükerrer sayılı Resmi Gazete
Çevre İle İlgili Maddeler :  56

 

Madde 56

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.