Tüketici Akademisi Hakkında

TÜKETİCİ VE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜKÇEV)

TÜKETİCİ AKADEMİSİ PROJESİ BİLGİ NOTU

Erasmus+ Programı kapsamında Ana Eylem2 - Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar ve Yetişkin Eğitimi Alanında Sektörler Arası Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği) başlığında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün ‘Tüketici Akademisi’ Projesine Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı proje ortağı olarak destek vermekteyiz.

Macaristan Tüketicinin Korunması Kurumu, İngiltere Docklands Akademi ve Polanya'dan Aviva Poland projenin yurtdışı ortakları iken; Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ve TÜPADEM ise diğer yurtiçi proje ortakları olarak faaliyet göstermektedir.  

Tüketicinin korunması alanında özellikle yetişkinlerin eğitimini hedef alan, 2 yıllık bir çalışma dönemini kapsayan, tüketicilerin bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamak üzere çeşitli görsel ve işitsel unsurların kullanıcı profillerine uygun olarak sınıflandırıldığı, farklı kullanıcı profillerine mensup kişilerin siteyi kullanım amaçları çerçevesinde diğer kullanıcı gruplarıyla iletişim ve etkileşim halinde bulunduğu, söz konusu iletişim sayesinde tüketicinin korunması alanında mevcut bilgi ve birikimin paylaşılmasının yanı sıra yeni bilgi üretilmesi için de uygun ortamın oluşturulduğu ve bu bilgilerin de mümkün olan en verimli iletişim kanalları vasıtasıyla kitlelere ve özel olarak odaklanılan yurt içi ve yurt dışı paydaşlara aktarıldığı bir eğitim platformu oluşturulmuştur.

Tüketici Akademisi,  e-öğrenme uygulamaları üzerine kurulan ve tüketicinin korunması alanında çalışan STK'lar, akademisyenler, öğretmenler, kamu kurumları ve bireyler arasında bilgi akışını; tüketicinin korunması, başvuru kanalları ve tüketici hakları hakkında eğitim modülleri kanalıyla artıran bir platformdur.

Proje kapsamında TÜKÇEV'in katkıları şunlardır.

 • TRT Türk Televizyonu ve TÜKÇEV işbirliği ile ''BİLMEK GEREK''  TV Eğitim Dizisinden Tüketici ve Tüketicinin Korunması ile ilgili olan 5 Bölümü İngilizce Altyazılı olarak yüklenmiştir. Bunlar;
 1. Ayıplı Mal Nedir?
 2. Ayıplı Malda Tüketicinin Seçimlik Hakları Nelerdir? Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?
 3. Tüketici İşlemi
 4. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri
 5. Konut Finansmanı Sözleşmeleri
 •  Tüketici Hakları 2016 Rehberi
 •  Konut Kredilerinin Dünü Bugünü  Makalesi (İngilizce-Türkçe)
 •  Bankacılık Sektörü Reklam ve İlanları Sunumu
 •  Gıda Takviyeleri Ürünleri Reklamları Sunumu
 • Tüketicinin Korunması ve Tüketici Haklarına İlişkin Bilinç Düzeyi Araştırması Raporu
 • İşletmelerin Çevre Yönetimi ve Duyarlılığının Tüketici Davranışlarına Etkisi Araştırması Raporu

online eğitim platformuna eklenmiştir.

Tüketici Hakları 2016 Rehberi'nin 2000 adet basımı yapılmış ve Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir Ticaret İl Müdürlüklerine dağıtımı yapılmıştır. Tüketici Hakları 2016 Rehberi  Projenin kapanış toplantısını takiben 77 Ticaret İl Müdürlüğü'ne dağıtımı yapılacaktır. 

Ağustos 2016’da tamamlanması öngörülen proje Türkçe’nin yanı sıra Lehçe, Macarca ve İngilizce içerikle hazırlanmıştır. Bu sayede tüketicilerin Türkiye, Macaristan, İngiltere ve Polonya’daki düzenlemeler ve uygulamalar hakkındaki farkındalık düzeyinin artırılması hedeflenmiştir.

 

Web sitesi adresleri:

Türkçe            : http://tuketiciakademisi.gov.tr/

İngilizce          : http://tuketiciakademisi.gov.tr/en-us

Macarca          : http://tuketiciakademisi.gov.tr/hu-HU

Lehçe              : http://tuketiciakademisi.gov.tr/pl-PLDownload Linkleri


İzleme Linkleri