Tüketici Yazıları

Bilinçli tüketimin gerçekleşmesinde, tüketicinin, sahip olduğu evrensel hakları bilmesi ve bunları kullanması son derece önemlidir. Vakfımız, bu 8 evrensel hakkın tüketiciler tarafından bilinmesine ve kullanılmasına yönelik sorumluluklarının bilinci ile tüketici eğitimine ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklemektedir.

TÜKÇEV ve TÜPADEM iş birliği ile hazırlanan “Tüketici Yazıları” serisi tüketici hakları konusunda faaliyet gösteren tüm sorumlu taraflar için önemli bir kaynak eser niteliğindedir. Tüketici eğitimi konusunda kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşları ortaklaşa bir eylem planı yürütmelidirler. Aksi takdirde tek taraflı ve birbirinden kopuk olarak yürütülen faaliyetler tüketicilerin eğitimi ve bilinçlenmesi açısından yeterli olmayacaktır. Tüketici hakları ve bilinçli tüketim konularında yürütülen bilimsel çalışmaların sonuçlarının yeraldığı bu akademik eser, sivil toplum-üniversite iş birliğinin önemli bir ürünüdür.Yayın Download Linkleri