Vakıf Genel Sekreterimiz Özcan PEKTAŞ 21. Tüketici Konseyi Değerlendirme Toplantısında TÜKÇEV'i temsilen görüşlerini dile getirdi. - 20 09 2017

21. Tüketici Konseyi Değerlendirme Toplantısı

17.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen 21. Tüketici Konseyi'nde;

“Daha önce alınan Tüketici Konseyi Kararlarının Değerlendirilmesi konulu

çalıştayın oluşturulması ve bu çalıştay tarafından gerekli çalışmaların yürütülmesine ilişkin 20. Tüketici Konseyi'nin 56 ve 57 nolu kararlarının yeniden kabul edilmesi"

kararına istinaden  20 Eylül 2017 tarihinde  "TOBB İkizkuleler  Sosyal Tesisleri/Ankara adresinde tüketici örgütlerinin temsilcileriyle  Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Vakfımızı temsilen Genel Sekreter Özcan PEKTAŞ toplantıya iştirak etmiş olup Tüketici Konsey Kararlarının uygulamaya geçirilmesinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine, mevcut mevzuat düzenlemesindeki eksiklik ve aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yönelik görüşlerini dile getirmiştir.

Sayın PEKTAŞ, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce “Tüketici bilincinin artırılmasına ve ülkemiz tüketicilerinin bilgilendirilmesine” yönelik olarak yürütülecek faaliyetlerde Bakanlığımızın yanında yer alacağını ifade etmişlerdir. 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis