Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Çevreyi koruyarak; nicelik ve niteliğini artırarak faydalanma ilkesi ışığında; tüketici hak ve sorumlulukları ile çevrenin korunmasına ilişkin ulusal mevzuatımızın oluşması ve uygulamalar konusunda; gelişmiş çağdaş ülkeler düzeyine ulaşabilmek, tüketicinin hak arama, çevreyi koruma bilincinin ve ahlakının gelişmesine katkı sağlayıcı, eğitici faaliyetlerde bulunmak; etkin ve karar mekanizmaları içinde söz sahibi bir sivil toplum örgütü olabilmektir.

Misyonumuz

  • Halkımızın refah düzeyi ve yaşam kalitesini yükseltmek,
  • Sağlıklı bir çevrede yaşamak hakkı hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak,
  • Tüketici sağlığı ve güvenliğinin ortamını sağlamak,
  • Doğal kaynakların özenli ve dengeli kullanılmasıyla gelecek nesillerin emanetine sahip çıkmak,
  • Tüketici hak ve sorumluluğu ile çevre duyarlılığı ve ahlakının; eğitim faaliyetleriyle, proje çalışmalarıyla, panel ve konferanslarla birey ve toplumu aydınlatıcı bilgiler vermek,
  • Vakfımızın amacı doğrultusunda; ulusal mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak, uygulamaları takibe almak,
  • Aynı amaca hizmet eden, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yapmaktır.